Harrell Stadium

2202 Leonidas St, New Orleans, LA, United States

Upcoming Games

Bazinga FC 1 v 2 XULA
Grasshoppers 2 v 0 Grey Iguanas
YBNG 0 v 2 Strangers FC
Uptown United 4 v 0 Nola fc
Undecided 2 v 0 YBNG
Firstline 2 v 2 Ruffians
Scoregasms 2 v 3 Chaos
Dillard 3 v 0 Bridge FC
YBNG 0 v 0 Bazinga FC
Grey Iguanas 4 v 3 Loups-garous
Grasshoppers 3 v 1 XULA
Bridge FC 4 v 1 Uptown United
Chaos 2 v 4 Firstline
Nola fc 4 v 2 Scoregasms
Undecided 0 v 3 Dillard
Ruffians 0 v 1 YBNG
Grasshoppers 0 v 1 Strangers FC
Loups-garous 0 v 1 XULA
Grey Iguanas 0 v 0 Bazinga FC
Ruffians 4 v 3 Dillard
Nola fc 4 v 0 Bridge FC
Firstline 4 v 3 Uptown United
Scoregasms 4 v 2 YBNG
Chaos 3 v 3 Undecided
Bazinga FC 4 v 2 Grasshoppers
XULA 2 v 2 Strangers FC
Loups-garous 2 v 0 YBNG
YBNG 0 v 1 Chaos
Uptown United 0 v 4 Dillard
Ruffians 0 v 0 Nola fc
Firstline 2 v 4 Bridge FC
Scoregasms 1 v 0 Undecided
Loups-garous 2 v 2 Strangers FC
YBNG 4 v 2 Grasshoppers
Grey Iguanas 4 v 4 XULA
Firstline 0 v 1 Chaos
YBNG 0 v 1 Ruffians
Uptown United 0 v 2 Bridge FC
Scoregasms 0 v 1 Nola fc
Dillard 3 v 4 Undecided
Loups-garous 4 v 0 Grey Iguanas
Bazinga FC 0 v 3 YBNG
XULA 4 v 3 Grasshoppers
Chaos 4 v 1 Scoregasms
Nola fc 3 v 3 Uptown United
Ruffians 4 v 0 Firstline
Bridge FC 3 v 2 Dillard
YBNG 0 v 3 Undecided
XULA 0 v 0 Bazinga FC
Grey Iguanas 4 v 1 Grasshoppers
Strangers FC 3 v 3 YBNG
Chaos 2 v 4 Bridge FC
Scoregasms 3 v 2 Uptown United
YBNG 2 v 4 Nola fc
Ruffians 1 v 0 Undecided
Firstline 4 v 2 Dillard
Loups-garous 4 v 3 Grasshoppers
Bazinga FC 0 v 1 Strangers FC
YBNG 1 v 1 Grey Iguanas
Uptown United 0 v 3 Scoregasms
Dillard 2 v 2 Firstline
Nola fc 4 v 3 YBNG
Undecided 3 v 4 Ruffians
Bridge FC 2 v 2 Chaos
Strangers FC 0 v 4 Loups-garous
XULA 1 v 0 Grey Iguanas
Grasshoppers 1 v 3 YBNG
Dillard 0 v 2 Firstline
Bridge FC 1 v 4 Chaos
Nola fc 1 v 0 YBNG
Undecided 0 v 4 Ruffians
Uptown United 1 v 4 Scoregasms
Strangers FC v Grasshoppers
XULA v Loups-garous
Bazinga FC v Grey Iguanas
Undecided v Scoregasms
Bridge FC v Firstline
Chaos v YBNG
Dillard v Uptown United
Nola fc v Ruffians
Strangers FC v Bazinga FC
Grey Iguanas v YBNG
Grasshoppers v Loups-garous
YBNG v Scoregasms
Dillard v Ruffians
Uptown United v Firstline
Bridge FC v Nola fc
Undecided v Chaos
Loups-garous v Bazinga FC
Strangers FC v Grey Iguanas
YBNG v XULA
Scoregasms v Bridge FC
Uptown United v Undecided
Firstline v Nola fc
Dillard v YBNG
Ruffians v Chaos
Grasshoppers v Bazinga FC
Strangers FC v XULA
YBNG v Loups-garous
YBNG v Firstline
Scoregasms v Ruffians
Undecided v Bridge FC
Dillard v Nola fc
Uptown United v Chaos